Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Μανώλης Σαφός & Συνεργάτες

Με παρουσία στο χώρο της ενέργειας από το 2003, το γραφείο έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός του έργου από τα πρώτα βήματά του, η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και η εν γένει συμβουλευτική υποστήριξη που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδότησης. Στα χρόνια παρουσίας του, έχουν διεκπεραιωθεί εκατοντάδες φάκελοι μικρών και μεγάλων έργων, αθροιστικής ισχύος αρκετών GW, ελλήνων και ξένων πελατών. Στις επιτυχίες του γραφείου συμπεριλαμβάνονται και τα μεγαλύτερα ηλιακά έργα σε λειτουργία στην Ελλάδα.

Το γραφείο δραστηριοποιείται κυρίως στις παρακάτω τεχνολογίες ΑΠΕ:

01

Aιολικά πάρκα

02

Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο ή βιομάζα

03

Ηλιοθερμικοί σταθμοί

04

Φωτοβολταϊκά πάρκα

05

Υδροηλεκτρικά

Το γραφείο εκπονεί όλες τις αναγκαίες μελέτες που απαιτούνται κατά την ανάπτυξη ενός έργου ΑΠΕ

Μελέτες οδοποιίας.

Μελέτες οδοποιίας.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Τοπογραφική αποτύπωση.

Τοπογραφική αποτύπωση.

Τοπογραφική αποτύπωση.

Τοπογραφική αποτύπωση.

Προκαταρκτική αξιολόγηση του προτεινόμενου χώρου.

Προκαταρκτική αξιολόγηση του προτεινόμενου χώρου.

Προκαταρκτική αξιολόγηση του προτεινόμενου χώρου.

Προκαταρκτική αξιολόγηση του προτεινόμενου χώρου.

Μελέτες για τη διασύνδεση των έργων στο δίκτυο.

Μελέτες για τη διασύνδεση των έργων στο δίκτυο.

Μελέτες για την υπαγωγή έργων σε προγράμματα επιδότησης.

Μελέτες για την υπαγωγή έργων σε προγράμματα επιδότησης.

Αξιοπιστες ΛΥΣΕΙΣ

Μανώλης Σαφός & Συνεργάτες

Φιλοσοφία είναι η αξιοπιστία, ο επαγγελματισμός και η αποτελεσματικότητα στην επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Αυτές είναι οι βασικές αξίες που περιγράφουν καλύτερα το είδος της εταιρείας που είμαστε και συνεχίζουμε να προσπαθούμε να είμαστε.